Deň sestier

Deň sestier
16. mája 2023 Mikuláš Čandík
V Starej Ľubovni vzdali poctu sestrám a pôrodným asistentkám
Biele srdce pre Štefániu Brunovskú, Ľudmilu Havrilovú a Johanku Konkoľovú
Cenu riaditeľa Ľubovnianskej nemocnice si prevzala Mária Valčáková
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek,
Regionálna komora Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek so sídlom v Starej Ľubovni,
Ľubovnianska nemocnica v Starej Ľubovni
v spolupráci s Mestom Stará Ľubovňa
zorganizovali 15. mája 2023 v Dome kultúry v Starej Ľubovni slávnostný okresný odborný seminári pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa sestier spojený s odovzdávaním prestížnych ocenení na regionálnej úrovni
BIELE SRDCE
a CENA RIADITEĽA ĽUBOVNIANSKEJ NEMOCNICE.
Cena BIELE SRDCE je ocenením vyjadrujúcim charakter starostlivosti, vedomosti a humanitu, ktorá napĺňa prácu a ducha ošetrovateľstva. Komora cenu BIELEHO SRDCA udeľuje v troch kategóriách pre jednotlivé povolania, na dvoch úrovniach – republikovej a regionálnej.
Pozostáva z čestného ocenenia vo forme písomnosti, z finančnej odmeny vo výške určenej Radou Komory a zo šperku – symbolu Bieleho srdca.
Cena BIELE SRDCE je prestížnym ocenením, ktorým Komora vyjadruje svoje uznanie oceneným členom a členkám komory.
Udeľuje sa pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier a pôrodných asistentiek. Biele srdce spája a zjednocuje sestry celého sveta.
Medzinárodná rada sestier oznámila tému medzinárodného dňa sestier 2023: „Naše sestry. Naša budúcnosť.“
Ocenenie na regionálnej úrovni bolo udelené trom sestrám v kategórii sestra v praxi už po pätnástykrát.
Prevzali si ho:
Štefánia Brunovská
Povolanie sestry vykonáva už 40 rokov.
Od roku 2012 pracuje v ADOS Charitas na pozícii sestra.
Svojou zodpovednou a obetavou prácou v starostlivosti o pacienta prezentuje sesterské povolanie v teréne pri tých najviac zraniteľných, starých, nevládnych, paliatívnych pacientoch.
Ľudmila Havrilová
Pracuje v zdravotníctve ako sestra 40 rokov.
Pôsobí na Oddelení všeobecnej a úrazovej chirurgie v Ľubovnianskej nemocnici.
Ku každému pacientovi pristupuje s pokorou, trpezlivosťou a profesionalitou. Má na seba vysoké nároky, zároveň ľudským prístupom formuje u začínajúcich sestier vzťah k povolaniu.
Johanka Konkoľová
V zdravotníctve pôsobí 38 rokov.
Jej aktuálnym pracoviskom je Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny v Ľubovnianskej nemocnici. Pôsobí aj na Oddelení hematológie a transfuziológie pri odberoch dobrovoľných darcov krvi a spracovaní krvných prípravkov.
K jej osobnostným atribútom patrí komunikatívnosť, pracovitosť a flexibilita, ktoré naplno využíva pri výkone svojho povolania.
Cena riaditeľa Ľubovnianskej nemocnice sa udeľuje od roku 2004.
Kritériami pre výber sú napr. empatia, ľudskosť, odbornosť, profesionalita, kvalita práce, spolupráca v oblasti zvyšovania kvality poskytovaných služieb, aktívne prijímanie zmien…
V roku 2023 túto cenu riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice Peter Bizovský udelil sestre
Márii Valčákovej.
V Ľubovnianskej nemocnici pracuje od roku 1975. Aktuálne na neurologickom oddelení.
Komunikatívna, taktná, spoľahlivá, praktická a kreatívna, vždy ochotná poradiť a pomôcť. Záleží jej na atmosfére na pracovisku a dobrých kolegiálnych vzťahoch.
Pozvanie na slávnosť prijali a ceny odovzdali:
Jaroslav Marinčin, zástupca riaditeľa ĽN;
Anna Mačugová, námestníčka riaditeľa ĽN;
Ľuboš Tomko, primátor mesta Stará Ľubovňa;
Iveta Lazorová, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek;
Lukáš Kober, riaditeľ kancelárie Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek, viceprezident pre sestry;
Ľuboslava Kundraciková, prezidentka Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek v Starej Ľubovni, členka Rady Slovenskej komory.
Kultúrny program pripravili žiaci ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni pod vedením svojich učiteľov.
Pod scenár a sprievodné slovo sa podpísali členovia Zboru pre občianske záležitosti Človek človeku pri MsZ v Starej Ľubovni.
Organizátori ďakujú všetkým partnerom a sponzorom podujatia.