Pripomienky, sťažnosti, nahlasovanie korupcie, poskytovanie informácií

Pripomienky, sťažnosti, nahlasovanie korupcie, poskytovanie informácií-infozákon

Transparentnosť je súčasťou našej identity a základom budovania  dlhodobých vzťahov s klientmi založených na vzájomnej dôvere. Ľubovnianska nemocnica, n.o. sa zaväzuje ochraňovať oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Vaše meno (nepovinné)

Váš email (nepovinné - uveďte ak vyžadujete odpoveď na podnet)

Predmet

Vaša správa


Zásady ochrany osobných údajov

Poskytovanie informácií - infozákon

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa sťažností alebo nahlasovania korupcie nás kontaktujte na:

kvalita@lubovnianskanemocnica.sk

Viac informácií ohľadom ochrany oznamovateľov nájdete na:

Úrad na ochranu oznamovateľov