Hodnotenie INEKO 2023

Hodnotenie INEKO 2023
4. decembra 2023 Mikuláš Čandík

V rámci hodnotenia nemocníc INEKO 2023 sa nám podarilo obhájiť 2. miesto. Hodnotenie inštitútu INEKO nás sprevádza už 9 rok. Ľubovnianska nemocnica, n.o. v priebehu tohoto obdobia, ktoré bolo poznačené aj mnohými krízami, si dokázala vďaka svojim zamestnancom a dôvere svojich pacientov udržať popredné priečky v tomto hodnotení. To v nás vytvára silný záväzok, nielen voči našim pacientom a zamestnancom, ale aj voči regiónu, v ktorom pôsobíme. Veríme, že aj v nasledujúcich rokoch dokážeme udržať nastolený štandard, a že budeme schopní nielen reagovať, ale aj využiť výzvy, ktoré pred nami stoja. Ďakujeme.

Viac informácií o hodnotení nájdete na: https://kdesaliecit.sk/nemocnica-roka/2023