Mikulášske posedenie

Mikulášske posedenie
4. decembra 2023 Mikuláš Čandík

Po dlhšej vynútenej prestávke sa nám podarilo opäť stretnúť pri už tradičnom Mikulášskom posedení (spojeným so zabíjačkou) našich zamestnancov. V rámci podujatia sa konalo aj zasadanie správnej a dozornej rady Ľubovnianskej nemocnice, n.o., ako aj ocenenie darcov krvi z radov zamestnancov nemocnice. Veríme, že sa nám túto tradíciu podarí aj naďalej rozvíjať.