Pacient

Skutočnou kvalitou je ľudskosť

nemocnica_pacient

Pacient je predovšetkým ľudskou bytosťou, preto orientácia na jeho potreby je našou prioritou.

Zdravotná starostlivosť je poskytovaná na 8 lôžkových oddeleniach vo všetkých základných medicínskych odboroch. Zabezpečujeme pre Vás komplexnú diagnostiku a terapiu na 1 mieste. Ambulantná zdravotná starostlivosť je poskytovaná v desiatkach špecializovaných ambulancií. V rámci nášho areálu pôsobia aj privátne ambulancie, čo zvyšuje pacientský komfort, komplexnosť a dostupnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Sme tu pre Vás. Vaša nemocnica.