Transparentná nemocnica

Moderná nemocnica

vybudovaná na pilieroch dlhodobej tradície v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

nemocnica

Ľubovnianska nemocnica, n.o. vznikla 1.10.2005, ako nástupnícky subjekt Nemocnice s poliklinikou Stará Ľubovňa.

Zriaďovateľmi nemocnice sú:

Prešovský samosprávny kraj

Mesto Stará Ľubovňa

Ľubovnianska nemocnica, n.o. poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre takmer 53 tisíc. obyvateľov okresu Stará Ľubovňa nachádzajúceho sa v regióne Prešovského samosprávneho kraja. O progresívnom rozvoji nemocnice svedčí aj vyše 27% podiel pacientov mimo spádovej oblasti nemocnice. Ročne odhospitalizujeme cez 10 tis. pacientov, ambulantne vyšetríme cez 80. tis. pacientov a vykonáme cez 200 tis. laboratórnych, diagnostických a rehabilitačných výkonov. Nezisková organizácia vychádza z pragmatických potrieb regiónu. Dostupnosť liečebno-preventívnej starostlivosti s primeranou kvalitou na požadovanej úrovni je samozrejmosťou. Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v Ľubovnianskej nemocnici, n.o. nadväzuje spolupráca s vyššími a špecializovanými zdravotníckymi zariadeniami v rámci kraja i celého Slovenska. Činnosť nemocnice sa tak stala komplexnou a zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť o obyvateľov v plnom rozsahu.