Ocenenie pre Neurologické oddelenie

Ocenenie pre Neurologické oddelenie
28. júna 2024 Mikuláš Čandík

Sme hrdí, že sme dosiahli zlatý status v oceneniach European Stroke Organisation Angels a sme oficiálne uznávanými na každoročnej konferencii, na ktorej sa zúčastňujú vedúci experti z nášho odboru. V celoslovenskom a celoeurópskom meradle poskytujeme kvalitnú lekársku aj ošetrovateľskú starostlivosť o pacientov s akútnou cievnou mozgovou príhodou (CMP), čoho dôkazom je aj získané ocenenie. Ide o cenu, ktorá sa udeľuje neurologickým oddeleniam z celej Európy, ktoré na základe dlhodobého monitorovania kvality a zadávania údajov do národných a medzinárodných registrov CMP poskytujú špičkovú starostlivosť pri liečbe tohto ochorenia.

Predchádzajúce ocenenia:

2022 : PLATINUM status

2021: GOLD status

2020: GOLD status

https://www.angels-initiative.com/angels-awards/wso-award-winners