Oznam darcom krvi

Oznam darcom krvi
19. marca 2024 Mikuláš Čandík

Oznam darcom krvi: chceme Vám pripomenúť možnosť bezplatného parkovania v parkovacom dome Ľubovnianskej nemocnice,n.o. po dobu darovania krvi (1 vstup v deň darovania krvi). Pre uplatnenie bezplatného parkovania je potrebné dostaviť sa po darovaní do pokladne ĽN, n.o. s parkovacím lístkom a potvrdením o darovaní krvi, kde mu bude platba za parkovanie zrušená.