Hodnotenie nemocníc podľa pacientov

Hodnotenie nemocníc podľa pacientov
8. marca 2024 Mikuláš Čandík

V hodnotení nemocníc podľa pacientov ZP Dôvera sme dosiahli v kategórii všeobecných nemocníc 5. miesto, čo je medziročné zlepšenie o 4 miesta. Veľká vďaka za Vašu dôveru.
https://www.dovera.sk/hodnotenie/2023/celkove-hodnotenie