Veľtrh príležitostí v zdravotníctve

Veľtrh príležitostí v zdravotníctve
12. februára 2024 Mikuláš Čandík
Aj zástupcovia našej nemocnice mali možnosť zúčastniť sa veľtrhu príležitostí v zdravotníctve.
Ďakujeme Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za pozvanie a Tešíme sa na našich nových kolegov.