Vedenie nemocnice

Správna rada

Funkcie správnej rady

PhDr. Ľuboš Tomko

člen správnej rady

MUDr. František Orlovský

predseda správnej rady

MUDr. Pavol Slovík

člen správnej rady

Doc. MUDr. František Valášek, CSc.

člen správnej rady

MUDr. Štefan Harčarufka

člen správnej rady

Dozorná rada

Funkcie dozornej rady

Ing. Pavol Gurega

predseda dozornej rady

Ing. Martin Karaš

člen dozornej rady

PhDr. Dalibor Mikulík

člen dozornej rady

Riaditeľ

 

MUDr. Peter Bizovský, MPH

Riaditeľ je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť neziskovej organizácie a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach neziskovej organizácie, ak nie sú zákonom č. 213/1997 Z. z., zakladacou listinou, alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

 

Predchádzajúci riaditelia

Manažment

Ing. Jaroslav Marinčín,MPH

ekonomický námestník

štatutárny zástupca riaditeľa

e – mail kontakt

Ing. Juraj Sroka, MBA

námestník  pre ľudské zdroje, marketing a kvalitu

e – mail kontakt

Ing. Ľubomír Saloň, PhD.

námestník pre úsek prevádzkový a technický

e – mail kontakt

PhDr. Anna Mačugová, MPH

námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť

e – mail kontakt

MUDr. Lucia Kožuškaničová

námestníčka pre zdravotnú starostlivosť

e – mail kontakt