Mikuláš v nemocnici..

Mikuláš v nemocnici..
6. decembra 2023 Mikuláš Čandík

Ani tento rok Mikuláš nezabudol na detičky našich zamestnancov, a vyčaril úsmev na ich tvárach..