Dar pre Detské oddelenie

Dar pre Detské oddelenie
16. novembra 2023 Mikuláš Čandík

Ďakujeme spoločnostiam Teta Drogerie a Henkel za štedrý finančný príspevok na nákup Transkutánneho bilirubínometra pre potreby detského oddelenia.