Koronavírus – aktuálne informácie

Koronavírus – aktuálne informácie
10. marca 2022 Mikuláš Čandík

Vážení pacienti – Chráňme sa navzájom !

Očkovanie COVID -19

Odberové miesto COVID-19
Naďalej platí:  
  1. Dôsledne dodržiavať hygienicko-epidemiologický režim na všetkých oddeleniach a prísnu bariérovú ošetrovateľskú techniku.  
  2. Informácie pre tehotné ženy nájdete tu
  3. Informácie pre darcov krvi nájdete tu

Ďalšie informácie:

Ak  sa u Vás objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, telefonicky kontaktujte svojho všeobecného lekára alebo ambulanciu pohotovostnej služby. Informujte ich o svojom zdravotnom stave.

Vyhnite sa kontaktu s ostatnými ľuďmi. Často si umývajte ruky mydlom a vodou, podľa možnosti používajte dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu. Ostaňte doma!

Odpovede na otázky súvisiace s ochorením COVID-19 získate na stránkach:

www.uvzsr.sk a www.vzsl.sk