Kvalita

Kvalita
29. júla 2020 Mikuláš Čandík

Kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti a boj proti korupcii je našou strategickou prioritou. Sme držiteľmi certifikátu kvality podľa normy ISO 9001 a  certifikátu systému manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001. Záväzok na plnenie aplikovateľných požiadaviek normy a trvalému zlepšovaniu systému manažérstva kvality a manažérstva kvality proti korupcii je formulovaný v politike kvality a protikorupčnej politike.

Kontakt na manažéra kvality a manažéra systému manažérstva proti korupcii: kvalita@lubovnianskanemocnica.sk