Nové priestory Anestéziologickej a Algeziologickej ambulancie

Nové priestory Anestéziologickej a Algeziologickej ambulancie
29. decembra 2022 Mikuláš Čandík

Oznam: Od 2.1.2023 bude Algeziologická a anestéziologická ambulancia presťahovaná do Pavilónu B, suterén (bývalá neurologická ambulancia 2).