Oddelenie fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie

Skvara_Peter_82301

MUDr. Peter Škvára

primár oddelenia

Viac o primárovi

Stellmachova_Andrea_84122

Mgr. Andrea Štellmachová

vedúci fyzioterapeut

Oddelenie FBLR

Ľubovnianska nemocnica n.o.
Pavilón  B (1. poschodie)
Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa

Tel. číslo: 052 4317 111

Email: primárvedúci fyzioterapeut

Upozornenie pre pacientov

Činnosť oddelenia

Oddelenia FBLR zabezpečuje starostlivosť nielen o ambulantných pacientov, ale aj o pacientov lôžkových oddelení nemocnice , ktorí vyžadujú intervenciu z odboru FBLR.

Ambulantnú časť môžeme rozdeliť na úsek fyzikálnej terapie, úsek termoterapie a masáží, úsek vodoliečby a liečebnej telesnej výchovy (LTV). Priestorové a prístrojové vybavenie umožňuje na úseku fyzikálnej terapie v rámci kontaktnej elektroterapie aplikovať galvanoterapiu (aj vodnom prostredí), elektroterapiu rôznymi nízkofrekvenčnými a strednofrekvenčnými prúdmi v oblasti bezkontaktnej elektroterapie podávanie magnetoterapie a krátkovlnej diatermie (vysokofrekvečná elektroterapia). V oblasti fototerapie podávame liečbu polarizovaným svetlom a biolaserom. Ďalej je tu ultrazvuková terapia a liečba CO2.

Vodoliečebné procedúry sú zastúpené čiastkovými vírivými kúpeľmi. Úsek termoterapie umožňuje aplikácia tepelných procedúr. Z liečebných metodík v rámci LTV používame mäkké a mobilizačné techniky, senzomotorickú stimuláciu podľa Freemana, Kalternbornovú metodiku, prvky reflexnej lokomócie podľa prof. Vojtu, pri stavoch po cievnych mozgových príhodach využívame metodiku podľa manželov Bobathových, Kabatové diagonály, cvičenia na nestabilných plošinách a mnoho iných.