Oddelenie klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie

Redajova_Valentina_67900

MUDr. Valentína Redajová

primárka oddelenia

Viac o primárovi

Mgr. Darina Pekárová

vedúci laborant OKBHaT

Oddelenie klinickej biochémie, hematológie a transfuziológie

Ľubovnianska nemocnica n.o.
Pavilón  OKBHaT
Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa

Tel. číslo: 052 4317 111

Email: primárvedúci laborant

Informácie pre verejnosť

Odbery krvi od darcov krvi sa uskutočňujú:
v stredu a piatok od 7.00 do 9.00 hod.
na základe telefonickej objednávky na:
tel. čísle: 052/43 17 248

Aktuálne upozornenia pre darcov krvi

Informácie pre darcov krvi

Činnosť oddelenia

 

Na našom pracovisku robíme širokú paletu hematologických a biochemických vyšetrení, ktoré sú dostupné 24 hodín denne a temer všetky vyšerenia robíme každý deň. Pre našich partnerov ( obvodných lekárov a špecialistov) poskytujeme odberové skúmavky bezplatne, robíme zvoz materiálu  vozidlami DS a distribúciu  výsledkov. Podľa požiadavky lekárov je možná distribúcia výsledkov aj online.Prístrojové vybavenie OKBHaT v súčasnosti :

–         hematologické analyzátory MINDRAY BC 5500 a MINDRAY CB 3000

–         koagulometer COAG XL

–         SAHARA III. – prístroj na suché rozmrazovanie a suchý ohrev transfúznych liekov

–         biochemické analyzátory COBAS c501,INTEGRA 400 plus, COBAS e601, COBAS e411

–         acidobazický analyzátor COBAS b221, COBAS b121

–         glukózový analyzátor BIOSEN C-line

–         na odčítanie moča chemicky reader URISYS

–         močnový analyzátor DIRUI FUS 2000

–         elektroforetická zostava

Imunohematologické vyšetrenia robíme metódou stĺpcovej aglutinácie  v gélovom systéme.

V súlade s požiadavkami na správnu výrobnú prax prípravy transfúznych liekov boli na úsek transfuziológie zakúpené nové chladiace a mraziace zariadenia s monitorovaním teploty a alarmami , bol zakúpený šokový zmrazovač na výrobu čerstvo zmrazenej plazmy. Z eurofondov bola zakúpená automatická váha s miešačkou na odber krvi od darcov a tiež automatický lis  na plazmu so zváračkou hadičiek.

Od júla 2012 sme začali s výrobou deleukotizovaných transfúznych liekov.