Úspešne absolvované dozorové audity

Úspešne absolvované dozorové audity
14. júla 2022 Mikuláš Čandík

Rozvoj kvality poskytovaných služieb ostáva naďalej jednou zo strategických priorít Ľubovnianskej nemocnice, čoho potvrdením je aj  úspešné absolvovanie dozorového auditu Systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016, a taktiež dozorového auditu Systému manažérstva  proti korupcii podľa normy STN EN ISO 37001:2019.