,,Burza informácií” aj za účasti našej nemocnice

,,Burza informácií” aj za účasti našej nemocnice
9. novembra 2023 Mikuláš Čandík

Aj zástupcovia našej nemocnice sa zúčastnili ,,Burzy informácií” pre žiakov 8.a 9. ročníkov základných škôl, aby im priblížili potrebné informácie a význam zdravotníckych profesií. Veríme, že s mnohými z nich sa stretneme aj v budúcnosti už pri praktickom poskytovaní zdravotnej starostlivosti.