Oznam: Zákaz návštev

Oznam: Zákaz návštev
23. októbra 2023 Mikuláš Čandík

Zákaz návštev od 23.10.2023 na lôžkových oddeleniach Ľubovnianskej nemocnice, n.o. z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie. Individuálne môže povoliť návštevu primár, resp. službukonajúci lekár za dodržania základných hygienických pravidiel (dezinfekcia rúk, rúško, respirátor..)