Vyhodnotenie – Letná kvapka krvi 2023

Vyhodnotenie – Letná kvapka krvi 2023
27. septembra 2023 Mikuláš Čandík
Od 1.6.2023 do 31.8.2023 sa na HTO Stará Ľubovňa konal 16.ročník letnej kvapky krvi, cieľom ktorej bolo zabezpečiť dostatok krvi pre pacientov v kritickom letnom období .
Sme nesmierne radi, že táto akcia našla v radoch darcov odozvu .
Počas trvania letnej kvapky krvi na HTO Stará Ľubovňa prišlo bezplatne darovať krv 580 darcov krvi ,čo je o 44 viac ako v minulom roku, prvodarcov bolo 32. Odber krvi bol uskutočnený od 509 darcov, vyradených pred odberom bolo 71 darcov, z toho prvodarcov 6.
Počas letných mesiacov ( jún – august 2023 ) bolo pre pacientov Ľubovnianskej nemocnice, n.o. použitých 353 T.U. krvi , 205 T.U. krvi bolo dodaných iným zdravotníckym zariadeniam.
Ľubovnianska nemocnica, n.o. venovala 2 poukazy na týždenný rekondičný pobyt v Bardejovských kúpeľoch pre dvoch vyžrebovaných darcov krvi .
Občianske združenie Kultúra so srdcom venovalo 2 ceny – charitatívny kalendár na rok 2024 a 2 vstupenky na koncert Simy Magušinovej – nová budova DJZ v Prešove dňa 22.10.2023.
Lenka Sokolová venovala poukaz na diagnostiku tela inbody.
Týmto sa chceme srdečne poďakovať všetkým darcom krvi , ktorí reagovali na naše výzvy a prišli darovať krv na transfúzne oddelenie Ľubovnianskej nemocnice. Ďakujem im v mene chorých, ktorí krv potrebovali.
A ešte raz srdečne ďakujeme aj našim sponzorom.