Nové priestory OAIM – slávnostné otvorenie

Nové priestory OAIM – slávnostné otvorenie
16. marca 2023 Mikuláš Čandík

Rekonštruované priestory OAIM. Celková rekonštrukcia trvala 1 rok a vyžiadala si investičné náklady vo výške 1,3 mil. € z vlastných zdrojov nemocnice.