Oznam darcom krvi

Oznam darcom krvi
25. júla 2023 Mikuláš Čandík

Usmernenie v súvislosti s výskytom WNV (West Nile Virus) vo vzťahu k darcovstvu krvi :

1/Pre darcov krvi, ktorí navštívili inkriminované oblasti (viď nižšie, resp. v súlade s aktuálnou mapou ECDC – pozri), platí kontraindikácia darovania krvi počas 28 dní od opustenia týchto oblastí, a to až do odvolania (30.11.2023 a týka sa aj darcov / turistov, ktorí v danej oblasti strávili minimálne noc, resp. darcov, ktorí v endemickej oblasti pracujú. Neplatí pre darcov, ktorí oblasťami prechádzali autom, resp. cez letisko (napr. Budapešť, Viedeň…).

 

2/Žiadame všetkých darcov, aby informovali spätne OC NTS  / HTO v prípade horúčky, chrípky a iných symptómov do 14 dní po darovaní krvi alebo jej zložiek.

Jedná sa o :

Maďarsko         – oblasti : Hajdú-Bihar

Grécko             – oblasti : Serres

Taliansko         – oblasti : Parma