Nový mamograf

Nový mamograf
11. augusta 2023 Mikuláš Čandík

V rámci modernizácie nášho mamografického pracoviska sme pre naše pacientky zakúpili nový špičkový mamografický prístroj. Rádiologicko-diagnostické oddelenie Ľubovnianskej nemocnice spĺňa najvyššiu garantovanú kvalitu pre mamografický skríning potvrdenú komisiou MZSR. Veríme, že aj táto investícia prispeje k zlepšeniu prevencie a liečby karcinómu prsníka. Aktuálne zabezpečujeme v rámci nemocnice komplexný manažment liečby karcinómu prsníka.