Úspešne absolvovaný integrovaný certifikačný audit

Úspešne absolvovaný integrovaný certifikačný audit
4. septembra 2023 Mikuláš Čandík

Rozvoj kvality poskytovaných služieb ostáva naďalej jednou zo strategických priorít Ľubovnianskej nemocnice, čoho potvrdením je aj  úspešné absolvovanie integrovaného recertifikačného auditu Systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2016 a Systému manažérstva  proti korupcii podľa normy STN EN ISO 37001:2019.