Deň sestier 2019

Deň sestier 2019
24. mája 2019 Mikuláš Čandík

12. mája sme oslávili „ Deň Sestier “, je to deň kedy si každoročne pripomíname sviatok sestier celého sveta. ICN – medzinárodná rada sestier v tomto roku vyhlásila pre medzinárodný deň sestier tému:
Sestry: Hlas v popredí – zdravie pre všetkých.

Medzinárodná rada sestier (ICN) je federácia združujúca viac ako 16 miliónov sestier na celom svete. Spoločnosť bola založená v roku 1899. ICN je prvá a najväčšia organizácia, ktorá zastrešuje svetové a medzinárodné organizácie pre zdravotníkov a združuje sestry v medzinárodnom meradle.
Od roku 2004 udeľuje ĽN, pri príležitosti Dňa sestier ocenenie pre sestry.
Rok 2019 je už 16 – násty rok, od kedy udeľujeme ocenenia sestrám.

Je to „ CENA RIADITEĽA“ sestre pri príležitosti „DŇA SESTIER“

V tomto roku 2019 túto cenu riaditeľ ĽN,n.o. MUDr. Peter Bizovský, MPH udelil sestre Edite Dziakovej, ktorá pracuje na chirurgickom oddelení v trojzmennej prevádzke – ako operačná sestra. V Ľubovnianskej nemocnici od 01.07.1978 t. j. 41 rokov.

Prestížne ocenenie ,,Biele srdce “, ktoré udeľuje komora sestier a pôrodných asistentiek tento rok si odniesla sestra z trojzmennej prevádzky Štefánia Banovičová – z GPO a sestra Bc. Veronika Švedová z ODCH.