Grantový program Dôvera

Grantový program Dôvera
2. januára 2017 Mikuláš Čandík

Výborná správa hneď na úvod roka. Ľubovnianska nemocnica, n.o. sa úspešne uchádzala o grant  na nákup prístroja na prípravu stravy (tzv. pasterizátor) pre dojčatá hospitalizované na Detskom oddelení. Tento projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Dôvera sumou 1000 €. Realizácia projektu je naplánovaná na I. Q. 2017. Ďakujeme. Viac informácií o programe na: http://www.nds.sk/blog/aktuality/grantovy-program-dovera-vyhlasenie-vysledkov/