Dopravná zdravotná služba

Dávid Rusiňak

vedúci dispečér DZS

Dopravná zdravotná služba

Ľubovnianska nemocnica n.o.
Pavilón  B (suterén)
Obrancov mieru 3
064 01 Stará Ľubovňa

Tel. číslo: 052 4317 280

Činnosť oddelenia

Dopravná zdravotná služba zabezpečuje dovoz a odvoz pacientov na vyšetrenie, dialýzu, odvoz pacientov z hospitalizácie, ako aj zber materiálu neštátnych ambulancií. Taktiež zabezpečuje prevozy pacientov v rámci jednotlivých zdravotníckych zariadení.  Počet prevezených pacientov sa pohybuje v priemere cca. 1300 mesačne. V poslednom období bol komplexne modernizovaný vozový park, čo nepochybne zvýšilo komfort pacientov. Prioritou DZS je bezpečný prevoz a spokojnosť pacienta.