Schválený projekt – kybernetická bezpečnosť

Schválený projekt – kybernetická bezpečnosť
4. januára 2023 Mikuláš Čandík

Získali sme zdroje na Riadenie a implementáciu prvkov informačnej a kybernetickej bezpečnosti v Ľubovnianskej nemocnici, n.o. vo výške NFP 153 751, 39 € v rámci výzvy OPII-2022/7/20-DOP – Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v zdravotníckych zariadeniach.

Hlavným cieľom realizácie projektu je zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti Ľubovnianskej nemocnice prostredníctvom zavedenia nových progresívnych prístupov k jej riadeniu a rozšírenie už existujúcej IT podpory o ďalšie moduly z uvedenej oblasti.